Hotel-Café Restaurant Centraal
Waar de gast centraal staat

Reserveren

tot 24 uur van tevoren, anders telefonisch!

let op: dit is nog geen reservering maar een aanvraag voor reservering, na bevestiging is je aanvraag definitief.